microsoft word tips
วิธีใช้ Microsoft Word

ทิปปรับแต่งเอกสาร Microsoft Word

พิมพ์ก่อน แก้ไขทีหลังด้วย Microsoft Word จุดเด่นอย่างหนึ่งของการสร้างเอกสารหรือจดหมายด้วย Microsoft Word นั่นคือ เราสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ ลงบนเอกสารก่อน จากนั้นค่อยมาปรับแต่งหรือแก้ไขข้อความที่สะกดผิดในภายหลังได้ รวมทั้ง สามารถบันทึกหรือ Save ไว้ในฮาร์ดดิกส์ และเรียกกลับมาแก้ไขได้อีกตามความต้องการ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป ที่เมื่อพิมพ์แล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้

page layout ms word
วิธีใช้ Microsoft Word

ปรับแต่งขนาดของเอกสารบน Microsoft Word

ปรับแต่งขนาดของเอกสารบน Microsoft Word การพิมพ์รายงานหรือเอกสาร บางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการพิมพ์ในลักษณะของกระดาษแนวตั้ง (Portrait) เสมอไป บางครั้งก็อาจเป็นแนวนอน (Landscape) ด้วยเช่นกัน และอีกอย่างหนึ่งก็คือ การจัดหน้าเอกสารให้พอเหมาะสำหรับการนำไปใช้ เช่น เอกสารบางเอกสาร ต้องการเข้าเล่ม ต้องมีการเจาะรูปด้านซ้าย ดังนั้น การจัดรูปแบบเอกสาร จึงมีความสำคัญมาก ซึ่ง Microsoft Word ได้เตรียมคำสั่งเหล่านี้ให้เราพร้อมใช้งานแล้ว

office 365 logo
ข่าวเทคโนโลยี

Office 365 คืออะไร

ทำความรู้จัก ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ เชื่อว่าเกือบทุกๆ คนเคยสัมผัสการใช้งานไมโครซอฟท์ออฟฟิศ เพราะเป็นชุดโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำงานในสำนักงานทั่วๆ ไป ไมโครซอฟท์ออฟฟิศมีหลากหลายเวอร์ชั่น แต่ที่ใช้งานในปัจจุบันเท่าที่เห็นจะมี ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2003, ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2007, ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2010 และ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2013 แต่ที่แปลกไปคือ Office 365

Microsoft Word logo
วิธีใช้ Microsoft Word

ไมโครซอฟท์เวิร์ด คืออะไร

โปรแกรมพื้นฐานที่ควรใช้เป็น ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) คือโปรแกรมประเภท word processor ที่ใช้เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย หรือจะใช้สำหรับแต่งนิยายก็ยังได้ เป็นหนึ่งในโปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักการ ถ้าเราศึกษาไมโครซอฟท์เวิร์ดเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง เราก็จะสามารถเรียนรู้เวอร์ชั่นอื่นๆ ได้ค่อนข้างง่าย เพราะส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่ๆ ก็จะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มเติมเสียมากกว่าการลบออกไป