Digital Camera

no viewfinder
กล้องดิจิตอล

Mirror-Less กล้องไร้กระจกสะท้อนภาพ

อีกหนึ่งพัฒนาการของกล้องถ่ายภาพ โดยทั่วไปเราแบ่งประเภทกล้องออกเป็น กล้องดิจิตอลคอมแพค และกล้องดิจิตอล SLR ซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องของความสามารถในการเปลี่ยนเลนส์ แต่สำหรับกล้องประเภท Mirror-Less เป็นกล้องอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ เช่นเดียวกับกล้องดิจิตอล SLR (DSLR) แต่มีน้ำหนักเบากว่า และกำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

teleconverter len
กล้องดิจิตอล

Teleconverter Len คืออะไร

วิธีแก้ไขปัญความยาวโฟกัสสั้น สำหรับนักถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล SLR คงรู้จักเลนส์ประเภท Telephoto Lens เป็นอย่างดี เพราะเป็นเลนส์ที่ช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพไกลๆ เหมือนอยู่ใกล้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว Telephoto Lens มักมีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้น สำหรับมือใหม่นักถ่ายภาพอีกหลายๆ คน คงกำลังมองหาทางเลือกใหม่ที่สามารถทดแทนได้

filter camera len
กล้องดิจิตอล

Filter คืออะไร

เลนส์ Filter ทำไมถึงน่าใช้ Filter แปลตรงๆ ก็คือ ตัวกรอง ซึ่งหน้าที่หลักของ Filter คือการกรองแสงนั่นเอง นอกจากนี้ ตัวฟิลเตอร์ ยังสามารถป้องกันเลนส์ จากความชื้น ฝุ่น และการกระแทกได้ด้วย ดังนั้น สำหรับผู้ใช้งานกล้องดิจิตอล โดยเฉพาะกล้องดิจิตอล SLR จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรจะมีไว้สักอันหนึ่ง แต่เนื่องจาก Filter มีหลายแบบและมีคุณสมบัติต่างกัน ดังนั้น เราจึงควรเลือกซื้อให้ถูกต้องด้วย Filterแบบไหนที่ควรมีใช้งาน ประเภท Filter ของกล้อง UV Filter ย่อมาจาก Ultra Violet […]

Sponsor

สอนการใช้โปรแกรม