ทำความรู้จัก POC

Proof of Concept

รู้จักยัง คนไอที ทำงานอะไร

ถ้าพูดถึงอาชีพของคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือคนไอทีแล้ว จะเห็นว่า มีความหลากหลายมาก เช่น พัฒนาโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม คนเก่งทางด้านซ่อมบำรุง เป็นต้น ไม่ใช่ว่า คนหนึ่งๆ ที่ทำงานไอที หรือคอมพิวเตอร์ จะรู้และเข้าใจในการทำงานในทุกๆ ด้าน เพราะสิ่งหนึ่งที่พบเห็นบ่อยๆ คือ คนส่วนใหญ่คาดหวังว่า คนไอที จะสามารถตอบคำถามได้ทุกอย่าง เคยเจอประเภทที่ว่า อะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ก็มักจะมีคำถามกับคนไอทีเสมอ จริงๆ แล้ว โปรดรับทราบไว้สักนิด เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ในสำนักงาน คนไอที (ส่วนใหญ่) ซ่อมไม่เป็นหรอกนะครับ

คราวนี้กลับมากับคำว่า POC กันต่อ POC ย่อมาจาก Proof of Concept ซึ่งหมายถึงการทดสอบการใช้โปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ เพื่อการตรวจสอบว่า ระบบหรือโปรแกรมนั้นๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และตรงความต้องการของเรา  อย่างไรก็ตาม การทำ POC ก็อาจไม่ได้มีการทดสอบแบบ 100%  ส่วนใหญ่จะทำในลักษณะคร่าวๆ มากกว่า

Proof of Concept

การซื้อสินค้าด้านไอที หรือโปรแกรมขนาดใหญ่ มักจะต้องมีการทำงาน POC ก่อนเสมอ นี้เพื่อให้สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และไม่มีปัญหาตามมา สืบเนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆ ของสินค้าและโปรแกรมนั้นๆ คนที่ทำ POC ก็จะเป็นทีมงานจากผู้ขายสินค้า แต่เป็นกลุ่มคนที่มีความเข้าใจและสามารถใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ได้อย่างมีความเชี่ยวชาญ

ระยะเวลาการทำ POC

การทดสอบการใช้สินค้า หรือโปรแกรม อาจไม่มีข้อจำกัดตายตัวว่า จะต้องใช้เวลาในการทดสอบเท่าไหร่ ทั้งนี้ ขึ้นกับความต้องการของผู้ซื้อ หรืออาจเป็นข้อจำกัดของสินค้านั้นๆ เป็นหลัก แต่สำหรับโปรแกรมส่วนใหญ่ ก็นิยมให้ทดลองใช้งาน 30-90 วัน  ส่วนอุปกรณ์ก็น่าจะไม่เกิน 7 วัน

ข้อดีของการทำ POC

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นว่า สินค้า หรือโปรแกรมที่จะซื้อนั้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด ดังนั้น เราในฐานะผู้ใช้งาน ควรศึกษาและทดสอบการใช้งานจริงก่อนซื้อ ก็จะเป็นการดีที่สุด

อะไรที่สามารถทำ POC ได้

สำหรับงานทางด้านไอทีแล้ว โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่ มักจะอนุญาตให้ดาวน์โหลดไปทดสอบใช้งานจริงๆ ได้ และมักอนุญาติให้ทดลองได้ถึง 90 วัน ส่วนอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกระบบ Security ที่มักเห็นมีการทดสอบก่อนการซื้ออยู่เสมอ เช่นกัน

About Mr. ONE - Admin 1464 Articles
ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.