usb-batteries
ข่าวเทคโนโลยี

ถ่านแบตเตอรี่ยุคใหม่ ชาร์จผ่าน USB

อีกหนึ่งแนวทางในการลดขยะมีพิษ เชื่อว่าหลายๆ คนคงรู้จักดี กับแบตเตอรี่หรือถ่านที่ใช้สำหรับใส่อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นไฟฉาย รีโมทคอนโทรลแอร์ หรือแม้แต่ทีวี เป็นต้น ถ่านเหล่านี้ ถือได้ว่า เป็นขยะมีพิษที่ร้ายแรงชนิดหนึ่ง จะดีไหม ถ้าเราสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ แต่เรายังคงได้รับความสะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนเดิม แบตเตอรี่ยุคใหม่ ต้องชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB ได้ อีกหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นว่า เป็นนวตกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นแบตเตอรี่ ที่สามารถชาร์จไฟได้ผ่านทางพอร์ต USB เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนที่เราคุ้นเคยกันดี มีอายุนานหลายเท่า เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านแบตฯ ทั่วไป เมื่อมีอายุการใช้งานาน ย่อมหมายถึงว่า อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้นาน กว่าจะถูกแปลงเป็นขยะมีพิษ คุณสมบัติของแบตเตอรี่ชาร์จไฟจากพอร์ต USB ตัวแบตฯ ผลิตจาก […]