เทคโนโลยี Universal Flash Storage

หน่วยความจำเร็วกว่า eMMC 5.1

เทคโนโลยีหน่วยความจำแบบ eMMC (embedded Multimedia card) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับสมาร์ทโฟนทั่วไป ซึ่งมีความเร็วในการเขียนประมาณ 90 MB ต่อวินาที ซึ่งถือว่าเร็วมาก แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งทาง Samsung ก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหน่วยความจำที่เรียกว่า Universal Flash Storage  หรือเรียกย่อๆว่า UFS  

คุณสมบัติของ Samsung UFS

UFS เป็นหน่วยความจำประเภทถอดเปลี่ยนได้ หรือ Removable Memory Card  ปัจจุบันพัฒนาถึงรุ่น UFS 2.0

Samsung UFS

  • มีความเร็วในการอ่าน 350 MB / วินาที
  • มีความเร็วในการเขียน 150 MB / วินาที
  • เร็วกว่า eMMC 5.1 ถึง 3 เท่า
  • ประหยัดพลังงานมากถึง 35%
  • ความจุ 32, 64, 128 และ 256GB

ปัจจุบัน ทาง Samsung ได้มีการติดตั้ง UFS นี้กับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S6 / Galaxy S6 edge

samsung galaxy vs ufs

หมายเหตุ

  • eMMC 5.1 มีความเร็วในการอ่าน 250 MB
  • eMMC 5.1 มีความเร็วในการเขียน 125 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *