Audacity ฟรีโปรแกรมตัดต่อไฟล์เสียงระดับมืออาชีพ

audacity logo

ไฟล์เสียงสำคัญไฉน

นอกเหนือจากไฟล์เพลงที่เราคุ้นเคยกันดี นั่นคือไฟล์ MP3 ที่เ่ราสามารถหาซื้อหรือดาวน์โหลดได้ง่ายๆ จากอินเตอร์เน็ต ไฟล์เสียงหรือไฟล์เพลงเหล่านั้น อาจไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เป็น Ringtone ดังนั้น ถ้าคุณต้องการปรับแต่งแก้ไข หรืออาจจะทดสอบฝีมือตัวเองด้วยการตัดต่อหรือ mix เสียงเพลงที่ต้องการ ขอบแนะนำ ฟรีโปรแกรมยอดนิยมในการตัดต่อไฟล์เสียงโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Audacity เป็นฟรีโปรแกรมประเภท Open Source ซึ่งใครๆ สามารถนำไปพัฒนาต่อในรูปแบบของตัวเองได้อีกด้วย สนใจแล้วใช่ไหมครับ

คุณสมบัติของโปรแกรม Audicity

audacity audio editor

  • ฟรีโปรแกรมตัดตอ่เสียง รวมเสียง แต่งเสียง
  • รองรับการบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟน
  • รองรับการ Import /Export ประเภทต่างๆ และนำมารวมหรือ Mix กัน
  • รองรับไฟล์ WAV, AIFF, AU, FLAC, Ogg Vorbis, AC3, M4A/M4R (AAC), WMA
  • รองรบการ Export ไฟล์เป็น MP3 (ต้องติดตั้ง LAME encoder library เพิ่มเติม)
  • รองรรับคุณภาพเสียงระดับ 16, 24 และ 32บิต
  • รองรับการใช้คำสั่ง Delete, Edit, Cut และ Paste ของ Windows
  • รองรับการใช้งาน Windows / Mac OS / Unix
  • รองรับการใส่ Effects เช่น
    • Echo

    • Paulstretch (extreme stretch)

    • Phaser

    • Reverb

    • Reverse

    • Truncate Silence

    • Wahwah

  • รองรับการติตดั้ง Plugins เสริมอีกด้วย
audacity sound editor screen
audacity sound editor screen

โปรแกรมฟรีดีๆ อย่างนี้ สำหรับคนสนใจการตัดต่อเสียง ต้องขอแนะนำโปรแแกรม Audacity ของฟรีคุณภาพระดับมือาชีพ

สนใจสามารถเลือกตาวน์โหลดไ้ด้ตามระบบปฏิบัติกที่คุณใ้ช้งานได้เลยครับ

สำหรับวิธีการใช้งาน ก็เพียง import ไฟล์เข้าไปที่โปรแกรม จากนั้นก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในการแก้ไข ลบบางส่วน หรือตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งออกไป จากนั้นก็สามารถ save ออกมาเป็นไฟล์ที่ต้องการได้แล้ว

Avatar
About Mr. ONE - Admin 1540 Articles
ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม