วิธีเลือกซื้อ Scanner

scanner model type
scanner model type

สแกนเนอร์ (Scanner) คืออะไร

ชื่อนี้เป็นการเรียกทับศัพท์ สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ในการทำสำเนาภาพหรือวัถตุ ปัจจุบัน สามารถสแกนในรูปแบบของภาพสามมิติได้อีกด้วย โดยมีหลักในการทำงานดังนี้ ภายในสแกนเนอร์จะมี กระจก และ เลนส์ ในการรับแสง แสงซึ่งได้มาจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ จะส่องไปยังเอกสารหรือวัตถุที่ต้องการสแกน และตกกระทบมายังกระจก ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไปยังเลนส์ และส่งข้อมูลไปยังเซ็นเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงเป็นรูปภาพ

ระวัง การเลือกซื้อสเกนเนอร์ขนาดเล็ก แต่คุณภาพก็อาจเล็กตามไปด้วย

ประเภทของสแกนเนอร์

scanner
scanner
 • CCD (Charge-Coupled Device)
  • ใช้หลอดฟลูออเรสเซนส์เป็นตัวสแกน
  • สแกนความละเอียดได้สูง และเร็ว
  • รองรับการสแกนแบบ สามมิติ
  • มีตัวเครื่องที่หนาและราคาแพง
 • CIS (Compact Image Sensor)
  • ให้หลอด LED (Light Emitting Diode)
  • ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า ถ้าต้องการซื้อสแกนเนอร์ความละเอียดสูง และงานด้านสามมิติ จะต้องซื้อสแกนเนอร์ที่ใช้ CCD เป็นอุปกรณ์ในการสแกน ส่วนราคาแน่นอนครับ ที่อาจมีราคาสูงกว่า CIS มากพอสมควร  อีกอย่างการเลือกซื้อโดยการดูจากภายนอกว่า สแกนเนอร์นั้นเป็นแบบ CCD หรือ CIS  อาจจำเป็นต้องดูจะเอกสารกำกับเป็นหลัก เพราะรูปร่างอาจคล้ายกัน ยกเว้นเรื่องความหนาบางที่ต่างกัน

สแกนเนอร์ปัจจุบัน มีรูปแบบหลากหลายขึ้น อย่างเช่น มีลักษณะเหมือนอุปกรณ์ในการอ่านบาร์โค๊ต ที่มีด้ามจับเพื่ออ่าน

Avatar
About Mr. ONE - Admin 1540 Articles
ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม