วิธีการใช้คีย์บอร์ด

basic keyboard
basic keyboard

คีย์บอรด์อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์

อีกหนึ่งอุปกรณ์สั่งงานคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมาก นั่นคือ คีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถเขียนคำสั่ง หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงบนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทำงานตามที่เราต้องการ อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากคีย์บอร์ดมีปุ่มจำนวนมากมาย นับร้อยปุ่ม 

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า ปุ่มไหนใช้ทำอะไร และทำไมคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ตั้่งโต๊ะ (Dekstop computer) กับ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จึงแตกต่างกันไป

บทความนี้จะมาแนะนำกลุ่มของคีย์บอร์ด และทิปการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ทุกๆ ท่า่น

ปุ่มบนคีย์บอร์ดและความหมาย

keyboard tips
keyboard tips
 • ปุ่ม ESC (Escape)
  ปุ่มที่ใช้สำหรับการยกเลิกการกระทำ ณ ขณะนั้น หรือใช้สำหรับการออกจากโปรแกรมนั้นๆ ปุ่ม ESC นี้ อาจใช้ร่วมกับปุ่มอื่นๆ ได้อีกด้วย
 • ปุ่ม Function (F1 – F12)
  เรียกว่า ปุ่ม Function key เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเรียกคำสั่งพิเศษ นอกจากนี้คนพัฒนาโปรแกรม ก็มีการเขียนโปรแกรมสำหรับเรียกใช้ Function key เป็นกรณีพิเศษ  ตัวอย่าง Function key ที่นักพัฒนานิยมใช้กันเป็นมาตราฐาน ก็คือ F1 เพื่อเรียกคำสั่ง Help ของโปรแกรม
 • ปุ่ม Prt Scr (Print Screen)
  อยู่ถัดจากปุ่ม F12 เป็นปุ่มสำหรับการจับภาพหน้าจอ หรือ capture screen นั่นเอง ถ้าต้องการจับภาพหน้าต่างของโปรแกรมที่เปิดอยู่ด้านบนสุด เราสามารถกดปุ่ม Alt + Prt Scr ได้อีกด้วย
 •  ปุ่ม  Num Lock
  ปุ่มที่จะมีใช้งานบน คีย์บอร์ดสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เนื่องจากเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับการพิมพ์ตัวเลข โดยเฉพาะ
 • ปุ่ม Caps Lock
  ปุ่มสำหรับการพิมพ์ตัวอักษรใหญ่ หรือตัวอักษรที่อยู่ด้านบนคีย์บอรด์ เหมือนปุ่ม ยกแคร่ บนเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป  ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ การกดปุ่ม Caps Lock จะหมายถึงการพิมพ์ตัวอักษรใหญ่ ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาไทย จะหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน (สาเหตผลภาษาไทยมีจำนวนตัวอักษรมากกว่าภาษาอังกฤษ และไม่สามารถแสดงบนแป้นพิมพ์ได้หมด)
 • ปุ่ม Shift
  ปุ่มเหมือนกับการยกแคร่ (ชั่วคราว) บนคีย์บอร์ด (ส่วน Caps Lock จะเหมือนกันการกดปุ่มยกแคร่ค้างไว้)  ปุ่มนี้อาจมีการใช้ร่วมกับปุ่มอื่นๆ เพื่อเรียกคำสั่งพิเศษ
 • ปุ่ม Ctrl (Control) และ Alt (Alternate)
  เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเรียกใช้งานร่วมกับปุ่มอื่นๆ ซะเป็นส่วนใหญ่ เช่น  กดปุ่ม Alt + F4 สำหรับการปิดหน้าต่างโปรแกรม ณ ขณะนั้น หรือกดปุ่ม Ctrl + Tab สำหรับการสลับหน้าต่างการใช้งาน เป็นต้น
 • ปุ่ม Spacebar
  ปุ่มสำหรับการเว้นวรรคของข้อความที่กำลังพิมพ์อยู่ มีลักษณะพิเศษคือ เป็นแป้นที่มีความยาวมากที่สุดบนแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ด
 • ปุ่ม ฺBackspace
  ปุ่มสำหรับการเรียกถอยหลัง นอกจากนี้ยังใช้สำหรัลการลบตัวอักษรที่พิมพ์ผิดอีกด้วย
 • ปุ่ม Enter
  ปุ่มสำหรับการยืนยัน ในการใช้งานโปรแกรมหรือคำสั่งนั้นๆ นอกจากนี้ ยังหมายถึงการขึ้นบรรทัดใหม่ กรณีที่ใช้งานร่วมกับการพิมพ์เอกสารผ่านโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word เป็นต้น
 • ปุ่มตัวเลข (ด้านขวามือของคีย์บอร์ดที่ต่อเชื่อมภายนอก)
  ปุ่มสำหรับการพิมพ์ตัวเลขโดยเฉพาะ จะใช้ได้กรณีที่มีการปุ่ม Num Lock ไฟติด หรือ On เท่านั้น
 • ปุ่ม ลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา
  ปุ่มสำหรับการเลื่อนข้อความ ตัวอักษร หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เลื่อนหรือขยับไปตามทิศทางที่เราต้องการ
 • ปุ่ม โลโก้ Windows
  ปุ่มสำหรับการเรียกคำสั่ง Start
 • ปุ่ม PgUp (PageUp)  และ PgDn (Page Down)
  ปุ่มสำหรับการเลื่อนหน้าจอ ทั้งหน้า ขึ้นหรือลง

ทิป เพิ่มเติมเรื่องคีย์บอร์ด

คีย์บอร์ดที่ใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows จะมีความแตกต่างบางเล็กน้อยกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS  แต่ส่วนใหญ่จะเหมือนกันโดยเฉพาะตัวอักษรและตำแหน่งในการพิมพ์

สรุป คีย์บอร์ด หรือแป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ที่ขาดเสียมิได้ เพื่อให้การใช้งานได้อย่างมืออาชีพ เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้การใช้งานโดยละเอียด

Avatar
About Mr. ONE - Admin 1537 Articles
ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม