ไอที แผนกที่เล็กสุดในโรงแรม

IT Hotel Position

ทำความรู้จักธุรกิจโรงแรมกันสักนิด

ธุรกิจโรงแรม เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นที่นิยมมากในประเทศไทย สาเหตุเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย รายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ดังนั้น โรงแรมในประเทศไทยจึงถือกำเนิดเกิดขึ้นมากมายทุกปี 

โรงแรมแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันในด้านการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่ อย่างเช่นโรงแรมในรีสอร์ท โรงแรมในเมือง ในแหล่งธุรกิจ ต่างก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป พนักงานในแต่ละส่วนก็แตกต่างกัน

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้โรงแรมแตกต่างกัน

ส่วนใหญ่จะขึ้นกับสถานที่ที่ตั้ง (ในเมือง นอกเมือง สถานที่ท่องเที่ยว) และงบประมาณของเจ้าของกิจการเป็นหลัก สำหรับการดำเนินธุรกิจ จะมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นแผนก บางแผนกอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับขนาดของธุรกิจโรงแรมและการให้บริการเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น แผนกคอมพิวเตอร์ หรือแผนกไอที ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ 4-5 ดาว หรือโรงแรมที่เจ้าของมีโรงแรมขนาดเล็กหลายๆ แห่ง

แผนกไอที ทำหน้าที่อะไร

แผนกไอที บางคนก็อาจเรียกเป็น แผนกคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นแผนกที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากการลงทุนด้านไอที มักจะมีมูลค่าค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสรรหาบุคคลากรที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ เข้ามาช่วยในการกำหนดงบประมาณ การสรรหาอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้กิจการโรงแรมให้เหมาะสม

หลังจากระบบมีการติดตั้งและเริ่มการใช้งานแล้ว แผนกไอทีก็จะยังมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งระบบเครือข่ายภายในโรงแรม และอาจรวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่มาพักในโรงแรมอีกด้วย

นอกจากนี้ แผนกไอทีบางโรงแรม ยังทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ การช่วยทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย รวมทั้งการจัดทำหรือการบริหารเว็บไซต์ ระบบอีเมลขององค์กรอีกด้วย

ความจำเป็นของแผนกไอที

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังอาจมาจากสาเหตุของการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมมีค่อนข้างสูง การนำเสนอการให้บริการที่ครบวงจรและการให้บริการที่รวดเร็ว เป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้น ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ ซึ่งมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับบริการลูกค้าตลอดจนมีระบบอินเตอร์เน็ตให้บริการเช่นกัน ดังนั้น กรณีมีปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และทันท่วงที

จำนวนพนักงานของแผนกไอที

โดยปกติแล้ว โรงแรมทั่วไป จะมีเจ้าหน้าที่แผนกไอทีประมาณ 2-3 คน เช่น I.T. Manager หนึ่งคน และอาจเป็น I.T. Supervisor อีกคน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสลับสับเปลี่ยนการทำงานและครอบคลุมกรณีมีการลาหยุดพักร้อน บางโรงแรมอาจมีเจ้าหน้าที่แผนกไอที ทำงานครบทั้ง 7 วันทำการ ไม่มีวันหยุดอีกด้วย

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่แผนกไอที

ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่แผนกไอที ต้องจบการศึกษาทางด้านไอทีเป็นหลัก นอกจากนี้ หลายๆ โรงแรมก็อาจมีการโปรโมทเจ้าหน้าที่แผนกบริการส่วนหน้า มาเป็นเจ้าหน้าที่แผนกไอทีได้ด้วย แต่คนๆ นั้น จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไอทีดีพอสมควร และจะต้องมีความสนใจทางด้านนี้มากพออีกด้วย

สำหรับใครที่เรียนมาทางสายไอที และต้องการทำงานในธุรกิจโรงแรมนี้ ก็ลองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โรงแรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจก่อน จากนั้นทีเหลือก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ในระหว่างการทำงาน

ส่วนรายได้ของแผนกไอที ก็ขึ้นกับความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และอยากกระซิบให้รับทราบว่า รายได้ถือว่า ดีทีเดียว แถมโรงแรมยังมีสวัสดิการเรื่องอาหารให้ทาน รวมทั้งเงินพิเศษที่เรียกว่า Service Charge แถมให้ทุกเดือนอีกด้วย ส่วน Service Charge จะมากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นกับรายได้ของโรงแรมเป็นหลัก

คุณทราบหรือไม่ว่า โรงแรมหรู ระดับห้าดาวส่วนใหญ่ Service Charge จะมียอดประมาณขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป รู้อย่างนี้แล้ว ก็เตรียมตัวเก็บความรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ นะครับ เวลาโรงแรมมีตำแหน่งไอทีไหนว่าง ก็จะได้พร้อมในการรับสัมภาษณ์ได้ทันที

Avatar
About Mr. ONE - Admin 1537 Articles
ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม