รวมมิตรคำสั่ง PivotTable

PivotTable Command

PivotTable เครื่องมือในการสรุปผลรายงาน

โดยปกติ ถ้าเราต้องการนำผลลัพธ์ที่ได้อย่างเช่น ยอดขายประจำเดือน มาทำรายงาน สัก 3-4 รูปแบบ เราก็อาจจำเป็นจะต้องสร้างกราฟถึง 3-4 กราฟเช่นกัน ซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการจัดการสร้างกราฟแต่ละอันพอสมควร

จะดีไหม ถ้าเราสามารถสร้างรายงาน 3-4 รายงานได้ภายใน Sheet เดียว คำตอบก็คือใช้ PivotTable เป็นตัวช่วย

รายละเอียดวิธีการสร้าง PivotTable แนะนำให้กลับไปอ่านบทความที่ผ่านมานะครับ

สำหรับบทความนี้ จะมาแนะนำคำสั่งที่น่าสนใจทั้งหมดของ Pivot Table แต่ขอบอกก่อนอย่างหนึ่งว่า การสร้างรายงานด้วย Pivot Table สามารถสร้างเองทั้งหมด หรือจะเลือกจากตัวอย่างรายงานได้ด้วย หรือที่เรียกว่า “Recommended PivotTables”

คำสั่ง PivotTable

 • Recommended PivotTables คำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้าง PivotTable แต่จะมีตัวเลือกในการสร้างให้อัตโนมัติหลายๆ รูปแบบ ช่วยลดขั้นตอนในการสร้างรายงานได้เป็นอย่างมาก โดยจะมีตัวอย่างแสดงให้เห็นเด่นชัด สะดวกในการตัดสินใจ
 • Filter ใช้สำหรับการกรองข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  • Slicer ใช้สำหรับกรองข้อมูลเป็นกลุ่ม หรือประเภท
  • Timeline ใช้สำหรับกรองข้อมูลที่เป็นวันที่โดยเฉพาะ
 • PivotChart ใช้สำหรับการสร้างกราฟ
 • Grand Total ใช้สำหรับการรวมผลลัพธ์ข้อมูลทั้งในแนว Column และ Row สามารถเรียกใช้ได้โดยการ
  1. คลิกขวาที่ PivotTable
  2. จากนั้นคลิก PivotTable Option
  3. คลิกเลือกแท็ป “Totals & Filters”
  4. เลือก Show grand totals for rows หรือ columns
 • Value Field Settings คำสั่งในการแสดงผลหรือ Value ของตัวเลขที่แตกต่างกัน เช่น บางข้อมูล ต้องการรวมข้อมูล (Sum) บางตัวเลขอาจต้องการ นับจำนวนของข้อมูลแทน (Count) หรือบางตัวเลขต้องการหาค่าเฉลี่ยน (Average) เป็นต้น สำหรับวิธีการเรียกใช้คำสั่ง ให้ทำดังนี้
  1. คลิกบริเวณข้อมูลที่ต้องการ
  2. คลิกขวาเลือก Value Field Settings
  3. จากนั้นเลือกคำสั่ง Summarize value field by
  4. เลือกสูตรในการคำนวณที่ต้องการ

“PivotTable Fields” หาย เกิดจากอะไร

กรณีที่เรากำลังสร้างรายงานด้วย Pivot Table อยู่ แล้วหน้าต่างแสดง “PivotTable Fields” หายไป นั่นแสดงว่า คุณไม่ได้มีการคลิกเลือกรายงานของ PivotTable ให้ทำการคลิกหนึ่งครั้ง หน้าต่าง “PivotTable Fields” ก็จะแสดงกลับมาให้เห็น

Avatar
About Mr. ONE - Admin 1496 Articles
ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.