สั่งพิมพ์มากกว่าหนึ่งสไลด์ บน PowerPoint

microsoft powerpoint tips
microsoft powerpoint tips

ทิปในการสั่งพิมพ์ แบบไม่ธรรมดา

การพิมพ์เอกสารไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel หรือแม้แต่กระทั่ง Microsoft PowerPoint ที่เรากำลังจะแนะนำอยู่นี้ จะมีความแตกต่างกัน การพิมพ์บน Microsoft PowerPoint สามารถสั่งให้พิมพ์ได้หลายรูปแบบ สืบเนื่องมาจาก ความต้องการที่แตกต่่างกัน เช่น ต้องการดูสไลด์ภาพรวมๆ อาจสั่ง่พิมพ์มากกว่าหนึ่งสไลด์บนกระดาษใบเดียว ทั้งนี้ เพื่อประหยัดกระดาษนั่นเอง

คุณทราบหรือไม่ว่า การเลือกรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสมบน Microsoft PowerPoint ช่วยประหยัดกระดาษได้มาก

รูปแบบการพิมพ์บนกระดาษด้วย Microsoft PowerPoint

print layout powerpoint
print layout powerpoint
 • Full Page Slides – พิมพ์แบบเต็มหน้ากระดาษ
 • Notes Pages – พิมพ์หนึ่งสไลด์ต่อหน้า และพิมพ์โน๊ต (ถ้ามี)
 • Outline – พิมพ์เฉพาะข้อความ เฉพาะหัวข้อ
 • 1 Slide – พิมพ์สไลด์ละหนึ่งแผ่น
 • 2 Slide – พิมพ์ สองสไลด์ในหนึ่งแผ่น
 • 3 Slide – พิมพ์ สามสไลด์ในหนึ่งแผ่น และมีเส้นตีให้เขียนโน๊ตเพิ่มเติม
 • 4 Slide Horizontal – พิมพ์ สี่สไลด์ในหนึ่งแผ่น  โดยมีการไล่ลำดับสไลด์ คือ 1-2 และ 3-4
 • 6 Slide Horizontal – พิมพ์ หกสไลด์ในหนึ่งแผ่น  โดยมีการไล่ลำดับสไลด์ คือ 1-2, 3-4 และ 5-6
 • 9 Slide Horizontal- พิมพ์ เก้าสไลด์ในหนึ่งแผ่น  โดยมีการไล่ลำดับสไลด์ คือ 1-2-3, 4-5-6 และ 7-8-9
 • 4 Slide Vertical – พิมพ์ สี่สไลด์ในหนึ่งแผ่น โดยมีการไล่ลำดับคือ 1-3 และ 2-4
 • 6 Slide Vertical – พิมพ์ หกสไลด์ในหนึ่งแผ่น  โดยมีการไล่ลำดับสไลด์ คือ 1-4, 2-5 และ 3-6
 • 9 Slide Vertical- พิมพ์ เก้าสไลด์ในหนึ่งแผ่น  โดยมีการไล่ลำดับสไลด์ คือ 1-4-7, 2-5-8 และ 3-6-9

สรุป การพิมพ์บน Microsoft PowerPoint

notes microsoft powerpoint
notes microsoft powerpoint

สามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ได้หลายรูปแบบ สามารถเลือกพิมพ์หลายๆ สไลด์ในแผ่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้นำไปใช้งาน กรณีต้องการพิมพ์โน๊ตที่เราใส่ไว้ด้านล่างของแต่ละสไดล์  จะสามารถเลือกได้เฉพาะหัวข้อการพิมพ์แบบ Noted Pages เท่านั้น

Avatar
About Mr. ONE - Admin 1518 Articles
ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.