ให้ Microsoft Word อ่านข้อความ

ให้คอมพิวเตอร์อ่านแทน

พัฒนาการเรื่องการอ่านข้อความบนคอมพิวเตอร์ อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เชื่อว่า มีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่า ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อความในเอกสารของเราได้แล้ว แต่จะทำได้ดีขนาดไหน อ่านผิดถูกแค่ไหน หรือรองรับภาษาอะไรบ้าง ลองมาร่วมหาคำตอบได้จากที่นี่เลย

ไอคอน Read Aloud Speed

คือคำสั่งในการให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อความของเราในเอกสาร Microsoft Word ใครยังไม่เคยทดลอง และอยากทดสอบด้วยตัวเอง สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

read-aloud-speech MS Word

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
  2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
  3. จากนั้น คลิกเมนู Reviews
  4. คลิกคำสั่ง Read Aloud Speed
  5. ลองฟังเสียง

แก้ปัญหากรณีไม่ได้ยินเสียง

แนะนำว่า แต่ถ้าไม่ได้ยิน ให้ตรวจสอบไอคอน ลำโพง ว่าได้มีการเปิดไว้หรือไม่ ถ้าปิด จะมีเครื่องหมาย กากบาทแสดงอยู่ ให้คลิกเลือก และคลิกระดับเสียงที่ต้องการ

ถ้ายังไม่ได้ แนะนำว่า ให้ลองเปิดไฟล์เพลง หรือเข้า Youtube.com  เพื่อทดสอบเสียงก่อน

ทดสอบการอ่านภาษาต่างๆ

ผมได้มีการทดสอบให้โปรแกรม Microsoft Word อ่านหลายๆ ภาษา ปรากฏว่า ภาษาไทย ยังไม่รองรับ ส่วนภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ที่โปรแกรมสามารถอ่านได้คือ ภาษาฝรังเศษ ภาษาเยอรมัน  ส่วนใครอยากจะทดสอบภาษาอื่น่ๆ ก็ลองทำดูได้นะครับ

 

Avatar
About Mr. ONE - Admin 1537 Articles
ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม