ทิปเลือกซื้อ สมาร์ทโฟนจากซีพียู

core CPU

ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อซีพียู

ซีพียู หมายถึง ส่วนประมวลผลกลาง มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Central Process Unit สำหรับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ ก็คงคุ้นเคยกับคำศัพท์นี้เป็นอย่างดี เพราะมีความหมายเดียวกัน ซีพียู ถือได้ว่าเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่มีราคาแพงที่สุด ซีพียูที่เร็วกว่า จะมีผลกับการทำงานและประมวลข้อมูลเป็นอย่างมาก ดังนั้น หลักง่ายๆ ในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ก็ให้ดูจากซีพียูเป็นอันดับต้นๆ ก่อน

ซีพียู มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถทำงานในลักษณะ Multi-Tasking หรือทำงานหลายแอพฯ พร้อมๆ กันได้อย่างไม่ติดขัด และเพื่อให้ผู้ซื้ออย่างเราๆ สามารถเข้าใจว่าจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นไหนดี เรามาดูหลักเกณฑ์อย่างง่ายๆ ที่จะทำให้เราพอประเมินได้ว่า ราคาสมาร์ทโฟน นั้นจะอยู่ประมาณเท่าไหร่

โฆษณาในปัจจุบัน จะเน้นกล่าวถึง จำนวนคอร์ของซีพียูว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ เช่น 1 คอร์, 2 คอร์, 3 คอร์ เป็นต้น คอร์ หมายถึง จำนวนแกนของสมอง ซีพียู ซึ่งถ้ามีจำนวนมากขึ้น การทำงานหรือการประมวลผลก็เร็วมากขั้นตามลำดับ เช่นกัน

ซีพียูแยกตามจำนวนคอร์

core CPU

 • Single Core
  1 คอร์ หรือมีแกนสมองเพียงหนึ่ง เท่านั้น
 • Dual Core
 • 2 คอร์ หรือมีแกนสมอง 2 แกน
 • Quad Core
  4 คอร์ หรือมีแกนสมอง 4 แกน
 • Octa Core
  8 คอร์ หรือมีแกนสมอง 8 แกน

อย่างที่ได้บอกไปข้างต้น จำนวนคอร์ จะมีผลกับความเร็วเป็นอย่างมาก ดังนั้น Octa Core ก็เป็นซีพียูที่ทำงานได้เร็วมาก เมื่อเปรียบเทียบกับซีพียูอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่อาจกระทบ ก็คือความร้อนของตัวเครื่องเช่นกัน

ตัวอย่างสเปค สมาร์ทโฟน ACER

sample core CPU from ACER

นอกจากจำนวนคอร์ ของซีพียูที่มีผลกับการทำงานโดยรวมแล้ว แรม หรือหน่วยความจำ ก็มีผลเช่นเดียวกัน  ซีพียูที่มีจำนวนคอร์สูงๆ อย่าง Quad Core หรือ Octa Core ขึ้นไป ควรมีแรมอย่างน้อย 1-2 GB

สำหรับคำว่า รอม (ROM) เป็นหน่วยความจำที่ใช้สำหรับการติดตั้งแอพฯ และข้อมูล อาจไม่ได้มีผลโดยตรงกับความเร็วในการทำงาน แต่มีผลทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้มากน้อย

Avatar
About Mr. ONE - Admin 1532 Articles
ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.