blog-blogger
สอนสร้างเว็บแบบมืออาชีพ

Blog คืออะไร

ทำความรู้จัก B L O G บล็อก หรือ Blog เป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง คำว่า Blog มากจากคำว่า เว็บล็อค (Weblog) เป็นการเขียนเว็บที่มีลักษณะคล้ายกับ Timeline ที่เราคุ้นเคยบน Facebook ซึ่งหมายถึง จะมีการลำดับข้อมูลการเขียน ของใหม่จะอยู่ด้านบนสุด ของเก่าจะเลื่อนลงไปด้านลงเสมอ บล็อกสามารถเขียนข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง วีดีโอ ได้เช่นเดียวกับเว็บไซต์