two-factor-authentication
ทิปการใช้เทคโนโลยี

ยุคนี้ต้องใช้ Two-factor Authentication

ไทยแลนด์ 4.0 กับโลกออนไลน์ และแล้วเราก็เข้าถึงยุคของโลกออนไลน์กันแล้ว และถ้าลองย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2538 หรือปี ค.ศ. 1995 ถ้าใครได้ชมภาพยนตร์เรื่อง “The Net” หรือชื่อภาษาไทยคือ “เดอะเน็ต อินเตอร์เน็ต นรก” คงทราบดีว่า เนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาคนๆ หนึ่ง ที่ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็สามารถถูกติดตามตัวได้ตลอด เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง แต่ปัจจุบัน เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว และเป็นเรื่องปกติก็ว่าได้