Microsoft Word

วิธีสร้างสูตรคณิตศาสตร์ใน Microsoft Word

สมการคณิตศาสตร์ ถ้าพูดถึงการพิมพ์รายงาน เชื่อว่าคนส่วนใหญ่หรือทั้งหมด จะใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์งาน เพราะเป็นโปรแกรมที่สร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม การพิมพ์งานที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะ สูตรสมการคณิตศาสตร์ จะใช้วิธีการพิมพ์ธรรมดาคงไม่ได้ เนื่องจากแต่ละสูตรก็จะมีการใช้สัญลักษณ์พิเศษประกอบการพิมพ์ที่ต้องวางต้องเลข ตัวอักษรยกขึ้น และวางต่ำลงกว่าปกติ ดังนั้น การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ จึงต้องมีตัวช่วย

microsoft excel tips
Microsoft Excel

ทำความรู้จักฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel

ทำความรู้จักฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel ฟังก์ชั่น (Function) บนโปรแกรม Microsoft Excel เป็นคำสั่งช่วยในการคำนวณข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะทำให้เราไม่จำเป็นต้องเขียนสูตรในการทำงาน ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น ฟังก์ชั่่น SUM (สำหรับการหาผลรวม) Average (สำหรับการหาค่าเฉลี่ยน) นอกจากนี้ Microsoft Excel ยังได้มีการเตรียมฟังก์ชั่นให้เราเลือกใช้งานได้มากมายหลายร้อยฟังก์ชั่นเลยทีเดียว ดังนั้น เพียงแต่เราเลือกใช้ฟังก์ชั่นให้เหมาะสมกับงาน เพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นได้อย่างมากมาย