eyedropper menu
Microsoft PowerPoint

Eyedropper เครื่องมือใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2013

สร้างเอกสารอย่างไรก็ดูสวยงาม การสร้างสไลด์พรีเซ็นเทชั่น นอกเหนือจากเนื้อหา รูปภาพในการนำเสนอแล้ว การตกแต่งใส่สีสรรให้ดูเหมาะสม กลมกลืนก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เพราะถ้าพรีเซ็นเทชั่น มีสีสรรที่ดูแตกต่างมากเกินไป หรือประมาณว่า สีไม่เข้าพวกกัน อาจทำให้พรีเซ็นเทชั่น ดูไม่ดี โดยปกติแล้ว Microsoft PowerPoint จะเตรียม Template สำหรับรูปแล้วการจัดการเรื่องสีให้แล้ว แต่ก็อาจไม่สมบูรณ์มากนัก เพราะถ้าเราต้องการใส่สีให้กลมกลืนกับรูปภาพ และเครื่องมือที่เหมาะในการเลือกสีก็คือ Eyedropper นั่นเอง