Capacity Speed Buffers
แนะนำเลือกซื้อสินค้าไอที

เลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ต้องถาม 3 อย่าง

โลกของหน่วยความจำ ปัจจุบันการเลือกซื้อหน่วยความจำอย่างฮาร์ดดิสก์มีหลายทางเลือก ซึ่งผู้ใช้งานตามบ้านทุกคน ควรทำความรู้จักและศึกษาให้ละเอียดก่อน ทั้งนี้จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน คนส่วนใหญ่มักเลือกซื้อดิสก์ที่เน้นเรื่องความจุเป็นหลัก และไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งมีผลกับการใช้งานอย่างมาก บทความนี้จะมาแนะนำการเลือกฮาร์ดดิสก์ แบบจานหมุน ถึงแม้ว่าจะเก่า แต่ก็ยังเป็นที่นิยมใช้งาน

about harddisk
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เจาะลึกเรื่องฮาร์ดดิสก์ และทิปการเลือกซื้อ

ฮาร์ดดิสก์ใครๆ ก็รู้จัก สำหรับคนใช้คอมพิวเตอร์ทุกคน เชื่อว่าคงรู้จักฮาร์ดดิสก์ Hard disk กันดีอยู่แล้วว่า ใช้สำหรับเก็บข้อมูลและโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของเรา วันดีคืนดี ฮาร์ดดิสก์ก็อาจเต็มจนไม่มีที่ให้เก็บข้อมูล ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ ที่มีขนาดของฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ใหญ่ แต่คุณทราบหรือไม่ว่าฮาร์ดดิสก์มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร บทความนี้จะมาเจาะลึกเืรื่องฮาร์ดดิสก์ให้ฟัง พร้อมทั้่งแนะนำฮาร์ดดิกส์รุ่นใหม่ๆ พร้อมแนะนำสินค้าฮาร์ดดิสก์จับใส่กล่องคืออะไร