microsoft outlook tips
Microsoft Outlook

เพิ่มวันสำคัญลงใน Calendar Outlook ง่ายนิดเดียว

วันสำคัญของไทย มีกี่วัน ใครจำได้หมด หลังจากที่เราเริ่มมีการใช้โปรแกรม Calendar บน Microsoft Outlook แล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นคำถาม และกลับไม่ค่อยมีคนถาม นั่นคือ ตารางวันหยุดในปฏิทินของไทย คนส่วนใหญ่ก็จะมีการบันทึกลงใน Calendar แต่เป็นการบันทึกด้วยตัวเอง ไม่ได้มีโปรแกรมช่วย ซึ่งแน่นอน ใครๆ ก็สามารถทำได้ เพียงหยิบปฏิทินตั้งโต๊ะมา และใส่ทีละวัน  จะดีกว่าไหม ถ้ามีเครื่องมือใส่ตารางวันหยุดให้