Force Touch Technology
mac and iOS

เทคโนโลยี Force Touch

Force Touch คืออะไร ถ้าพูดแค่คำว่า Touch จะหมายถึง กดแตะ หรือสัมผัส ซึ่งเรามักจะใช้กับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคำว่า Force ถ้าจะแปลตรงๆ ก็คือ การกด ดัน บังคับ แต่ ณ ที่นี้จะหมายถึง กดที่แรงมากกว่าแค่การแตะ ซึ่งเทคโนโลยี Force Touch นี้ มีใชัในอุปกรณ์ของค่าย Apple นั่นเอง ซึ่งทำให้อุปกรณ์นั้นๆ สามารถแยกแยะคำสั่งได้อีกระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการแตะธรรมดา