microsoft excel tips
Microsoft Excel

ทำความรู้จักฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel

ทำความรู้จักฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel ฟังก์ชั่น (Function) บนโปรแกรม Microsoft Excel เป็นคำสั่งช่วยในการคำนวณข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะทำให้เราไม่จำเป็นต้องเขียนสูตรในการทำงาน ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น ฟังก์ชั่่น SUM (สำหรับการหาผลรวม) Average (สำหรับการหาค่าเฉลี่ยน) นอกจากนี้ Microsoft Excel ยังได้มีการเตรียมฟังก์ชั่นให้เราเลือกใช้งานได้มากมายหลายร้อยฟังก์ชั่นเลยทีเดียว ดังนั้น เพียงแต่เราเลือกใช้ฟังก์ชั่นให้เหมาะสมกับงาน เพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นได้อย่างมากมาย