google-data-studio
บทความ

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google

Google Data Studio คืออะไร เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภท Visualization เป็นโปรแกรมที่นำเอาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น Excel, CSV และ Database ทั่วไป มาทำการวิเคราะห์แสดงผลในรูปแบบของกราฟหรือรายงาน เพื่อทำให้ดูและอ่านให้เข้าใจได้ง่าย

big data
ข่าวเทคโนโลยี

Big Data คืออะไร

ข้อมูลสำคัญมากขนาดไหน อีกหนึ่งคำยอดฮิตที่มาควบคู่กับคำว่า Cloud Computing ที่หลายๆ อาจรุ้จักกันดีอยู่แล้ว ส่วนคำว่า Big Data ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะเข้าใจได้ง่าย นั่นคือ ข้อมูลขนาดใหญ่  ทำไม คนถึงกล่าวขวัญกับคำๆ นี้กันมากขึ้น เหตุผลก็คือ การแข่งขันในธุรกิจมีเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นธุรกิจแบบออนไลน์และออฟไลน์  ตัวอย่าง Big Data ที่เห็นได้ชัดๆ ก็คือ ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ Facebook / Twitter ซึ่งหมายถึง ข้อมูลของคุณที่ POST อยู่ทุกวันนี้