digital camera lens
กล้องดิจิตอล

เจาะลึกเรื่องเลนส์แบบนักวิชาการ

เลนส์ มือใหม่หัดถ่ายภาพต้องรู้จัก ถ้าพูดถึงเลนส์แล้ว นักถ่ายภาพมืออาชีพใช้กล้อง DSLR ต้องรู้จักเรื่องเลนส์เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายประเภทของเลนส์ให้เลือก แต่ว่า ถ้าเราได้เรียนรู้อย่างมีระบบ ก็เชื่อได้ว่า เราจะเข้าใจเรื่องเลนส์กล้องได้ไม่ยาก ดังนั้น บทความนี้จะมารวบรวม ความรู้เกี่ยวกับเลนส์กล้อง ให้ได้รู้จักกันเพิ่มเติมจากหัวข้อที่ผานมา

camera lens
กล้องดิจิตอล

วิธีเลือกซื้อเลนส์ซูมให้ตรงใจ

เลนส์อุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของกล้อง การถ่ายภาพ นอกเหนือจากกล้องที่มีคุณภาพแล้ว การจะถ่ายภาพให้ได้ภาพที่สวยขึ้น จำเป็นจะต้องมีการใช้เลนส์กล้องให้เหมาะสม การถ่ายใกล้ไกลก็ต้องเลนส์ให้เหมาะสมเช่นกัน วันนี้จะมาแนะนำเลนส์ซูม (Zoom) โดยเฉพาะ ว่ามีแบบไหนบ้าง แต่ละแบบเหมาะสำหรับการใช้งานอะไร และมีรุ่นไหนบ้าง

camera lens
กล้องดิจิตอล

เลนส์และทางยาวโฟกัสของกล้องแต่ละประเภท

เลนส์กล้อง ต้องรู้จัก เนื่องจากกล้องดิจิตอลคอมแพค ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ ดังนั้น การเลือกซื้อกล้อง จึงจำเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเลนส์ให้ดีเสียก่อน เพราะจะมีผลกับการถ่ายภาพของเรามาก เพราะแม้แต่กล้องดิจิตอล SLR ก็เหมือนกัน ยังมีเรื่องของเลนส์ที่แตกต่างกันที่เราต้องศึกษาให้ดีก่อนเลือกซื้ออีกด้วย