speed shutter
กล้องดิจิตอล

ประโยชน์ของการถ่ายภาพต่อเนื่อง

คุณเคยมีประสบการณ์การถ่ายภาพ แล้วนางแบบปิดตา หรืออยู่ในท่าที่ไม่ต้องการหรือไม่ หลายๆ ครั้งที่เรากดชัตเตอร์ เราอาจได้ภาพที่ไม่ต้องการหรือไม่ถูกใจ ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ โดยการถ่ายต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ซึ่งปกติการกดชัตเตอร์หนึ่งครั้ง ก็จะได้ภาพเพียงภาพเดียว เท่านั้น ทั้งนี้การถ่ายภาพต่อเนื่อง จะทำให้ได้รูปที่มีความหลากหลาย และไม่พลาดในจังหวะดีๆ ของการถ่ายภาพ ตรวจสอบกล้องของคุณดูหน่อยว่า รองรับความสามารถนี้หรือไม่ การภาพต่อเนื่อง (Continue) เป็นคุณสมบัติของกล้องดิจิตอลที่สามารถหาพบได้ในกล้องหลากหลายแบรนด์ แต่ความสามารถนี้จะอยู่ในกล้องระดับราคาปานกลาง ถึงกล้องระดับสูงๆ คุณสมบัติการถ่ายภาพต่อเนื่องนี้ ก็ยังคงมีความแตกต่างกันอีกด้วย ตัวอย่างเช่น 1 วินาที ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 3 ภาพ 1 วินาที ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 5 ภาพ […]