memory card
กล้องดิจิตอล

หน่วยความจำ เรื่องที่ต้องเข้าใจ

ชิ้นส่วนในการเก็บข้อมูลของกล้อง คุณคงทราบดีอยู่แล้วว่า การจะภาพถ่ายได้จำนวนมากน้อยเพียงไร ขึ้นกับความจุของการ์ดหน่วยความจำ (Memory Card) ซึ่งหน่วยความจำเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเก็บข้อมูลรูปภาพ หรือแม้แต่วีดีโอ ปัจจุบันมีการ์ดหน่วยความจำหลายประเภท หลากหลายแบรนด์ ทำให้อาจเกิดความสับสนกันพอสมควร โดยเฉพาะกับเวลาที่เราต้องการโอนถ่ายเข้าคอมพิวเตอร์ของเรา กล่องดิจิตอลแต่ละตัว จะสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำได้ประเภทเดียว เท่านั้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเรื่องซื้อให้ถูกต้อง ประเภทของการ์ดหน่วยความจำ Compact Flash (CF) มีขนาด 43x36x3.3 มิลลิเมตร เป็นหน่วยความจำที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ Memory Stick พัฒนาโดยบริษัท โซนี่ ราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบันมีการหลายรุ่นมาก เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้มากขึ้น ได้แก่ Memory Stick […]