html_5 logo small
สอนสร้างเว็บแบบมืออาชีพ

Elements ที่เลิกใช้ใน HTML5

สำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 ซึ่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในปี 2556 นี้ แน่นอนย่อมมีคำสั่งใหม่ๆ น่าใช้มากมากย เพราะเป็นการอัพเกรดจากเวอร์ชั่น 4 มาเป็น 5 เลย แต่อย่างไรก็ตาม HTML5 ได้มีการตัดคำสั่งหรือ Elements ออกไปบางส่วน (ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่า ตัดทำไม) ซึ่งแน่นอน ถ้าเราต้องการใช้ความสามารถของ HTML5 แบบเต็มประสิทธิภาพ ก็ควรตรวจสอบให้ดีว่า มี Elements ไหนบ้างที่เลิกใ้ช้งาน และจะได้ไม่นำไปใช้งานอีก