email marketing
วิธีทำการตลาดออนไลน์

การทำการตลาดผ่านอีเมล

ทำการตลาดราคาประหยัด อีเมลถือได้ว่าเป็นการช่องทางสื่อสารที่นิยม ราคาประหยัด รวดเร็ว ส่งได้ทั้งข้อความ รูปภาพ หรือจะแนบลิ้งวีดีโอไปก็ยังได้ อีเมลยังถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่คนทั่วโลกนิยมใช้งานมากที่สุดอีกด้วย เชื่อว่าใครหลายๆ คนมีอีเมลมากกว่าหนึ่งอีเมล นั่นคือ อีเมลส่วนตัว อีเมลของออฟฟิค เป็นต้น แล้วคุณหล่ะมีอีเมลกี่บัญชี

email vocabulary
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คำศัพท์การใช้อีเมล

มาเป็นผู้ชำนาญการใช้อีเมลกันดีกว่า ถ้าพูดถึงการใช้งานออนไลน์ พื้นฐานในการใช้งานทั่วๆไปก็คือ การใช้อีเมลในการรับส่งข้อมูลและไฟล์ ส่วนการใช้อินเตอร์เน็ต เรื่องหลักๆ ก็คือการค้นหาข้อมูลผ่านทาง Search Engine อย่าง Google Yahoo และ Bing ซึ่งปัญหาสำหรับคนไทยก็คือ คำศัพท์ หรือ Vocabulary