ms office logo
Microsoft Word

เพิ่ม Font ลงไปในเอกสาร Word

ส่งไฟล์ให้เพื่อน แต่เปิดดูไม่สวยงาม ปัญหาอย่างหนึ่งของงานเอกสารทั่วไป นั่นคือ รูปแบบตัวอักษรของแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจมีไม่เหมือนกัน ดังนั้น เวลาเราต้องการส่งไฟล์ไปให้เพื่อน หรืออาจารย์ เวลาเปิดดูอาจได้ผลลัพธ์ไม่ที่น่าพอใจ คือไม่สวยงามเหมือนที่เราทำ ดังนั้น วิธีการแก้ไขก็คือ เราจำเป็นจะต้องใช้ Font ทั่วไป หรือไม่ก็ส่งไฟล์ Font ไปให้ต่างหาก ซึ่งผมเห็นว่า ยุ่งยากเกินไป  บทความนี้ จะมาแนะนำมาส่งไฟล์เอกสาร Word และส่งไฟล์แบบเนียนๆ ไปให้ โดยผู้รับไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยาก