Excel Tips
Microsoft Excel

Format Date ไม่ถูกใน Excel

Format Date คืออะไร สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อาจเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ Import ข้อมูลจากไฟล์ประเภท CSV หรือ Text ไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆ พอนำเข้ามาใน Excel อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อย่างเช่น ข้อมูลตัวเลขบวกไม่ได้ ข้อมูลวันที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

Microsoft Excel

แก้ไขตัวอักษรบน Excel แบบไม่ต้องพิมพ์ใหม่

Excel Tips ตอนตัวอักษร นอกเหนือจากการพิมพ์ตัวเลขบนตารางบน Excel แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ การพิมพ์ข้อความโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีการพิมพ์แบบตัวอักษรเล็กบ้างใหญ่บ้าง แถมบางครั้งก็มีการ copy ข้อมูลจากภายนอก และได้รูปแบบที่ไม่สวยงาม จำเป็นจะต้องพิมพ์ใหม่ เช่น พิมพ์คำว่า  “i love you ” แทนที่จะพิมพ์คำว่า “I Love You”

Excel Tips
Microsoft Excel

วิธี copy sheet ให้เหมือนต้นฉบับใน Excel

Copy ข้อมูลใน Excel ปกติ เราสามารถ copy ข้อมูลใน sheet ในโปรแกรม Microsoft Excel ได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้เม้าส์คลุมข้อมูลที่ต้องการ จากนั้น การใช้คำสั่ง Paste เพื่อวางในตำแหน่ง หรือ sheet ใหม่ แค่นี้ก็สามารถทำได้แล้ว แต่ผลลลัพธ์อาจยังไม่ถูกใจของใครหลายคน เช่น ได้รูปแบบ format ที่ไม่ต้องเหมือนต้นฉบับ เช่น คอลัมภ์ไม่เท่าเดิม เป็นต้น

Excel loog
Microsoft Excel

วิธีสร้าง Drop-Down list ใน Excel

บันทึกข้อมูลให้ง่ายด้วย Drop-Down List ทิปนี้ สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Excel โดยเฉพาะ..  จะดีไหม ถ้าเราสามารถเลือกบันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพียงแค่เรามีตัวเลือกหรือ choice ให้ นอกจากข้อดีนี้แล้ว ยังช่วยให้ผู้บันทึกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูลที่เราไม่ต้องการได้อีกด้วย และวิธีการนี้ ในภาษาของ Excel เราเรียกว่า Drop-Down List ซึ่งจะอยู่ในเมนูหรือหัวข้อที่ชื่อว่า Data Validation