Windows

แนะนำ ฟรีฟอนต์ภาษาไทย ตัวใหม่

ไทยฟอนต์ ตัวอักษรไทย การทำงานบนคอมพิวเตอร์ จำเป็นจะต้องมีการกำหนดรูปแบบตัวอักษร หรือภาษา ซึ่งแต่ละประเทศก็อาจมีรูปแบบภาษาที่แตกต่างกันออกไทย ดังเช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกัน การจะใช้ภาษาไทยได้นั้น เราจำเป็นจะต้องมี Font (รูปแบบตัวอักษรบนคอมพิวเตอร์) ที่เป็นภาษาไทยโดยเฉพาะ ทั้่งนี้ เพื่อความสวยงามมากที่สุด

ตกแต่งเอกสารบน word
Microsoft Word

ตกแต่งเอกสารบน Microsoft Word

ตกแต่งเอกสารบน Microsoft Word ให้้สวย Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการพิมพ์เอกสาหรือจดหมาย ใช้งานง่าย เพียงเปิิดโปรแกรมและพิมพ์ข้อความต่างๆ ตามที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มความสวยงามให้เอกสารมากขึ้น เราสามารถตกแต่งข้อความต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่มีมาให้ได้ง่าย เพียงเลือกหัวข้อ Font ก่อนการปรับแต่งเอกสาร แนะนำให้มีการพิมพ์ข้อความให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จากนั้น จึงค่อยมาตกแต่งในภายหลัง เพราะถ้าตกแต่งไป แก้ไขไป รับรองกว่าจะเสร็จก็เสียเวลาไปมากเลยทีเดียว นี่คือทิปอย่างหนึ่งในการพิมพ์งานให้เร็วด้วย Word น่ะครับ ลองนำทิปนี้ไปใช้น่ะครับ รับรองคุณจะพิมพ์งานได้เร็วมากขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลกับการตกแต่งเอกสารระหว่างการพิมพ์