hotel self check-in
บทความ

Self Check-in ในโรงแรม

ประเทศไทย พร้อมให้บริการแล้วหรือยัง โดยปกติ โรงแรมทั่วไปจะมีการให้บริการ Check-in เพื่อเป็นการลงทะเบียนผู้เข้าพัก โดยจะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนบริการส่วนหน้า หรือ Front Office เข้ามาให้บริการ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากขึ้น อนาคต อาจไม่จำเป็นต้องมีพนักงานในการให้บริการในเรื่องนี้

hotel technology
เทคโนโลยีสำหรับโรงแรม

Hotel Technology 2020

*ปรับปรุงจากข้อมูลปี 2019 ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เทคโนโลยีย่อมจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ สมาร์ทโฟน ซึ่งแต่ก่อนมีขนาดใหญ่ ต่อมาพัฒนาเล็กจนกระทั่งเท่าฝ่ามือ  การชาร์จไฟก็สามารถพัฒนาในรูปแบบไร้สายได้แล้ว ดังนั้น องค์กรธุรกิจต่างๆ ก็ย่อมจะต้องมีการปรับปรุงให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม

wireless charger technology
ข่าวเทคโนโลยี

เทคโนโลยีชาร์จไฟไร้สาย เริ่มใช้เต็มตัวแล้ว

ระบบการชาร์จไฟ แต่เดิมการชาร์จไฟกับอุปกรณ์ต่างๆ จำเป็นจะต้องเสียบสายเข้ากับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกค่ายมือถือทำกัน แต่หลังจากเทคโนโลยีการชาร์จไฟเปลี่ยนไป สามารถชาร์ไฟได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียบสายชาร์จ เพียงแค่วางบนอุปกรณ์ที่รองรับการชาร์จไร้สาย ก็สามารถชาร์จไฟได้แล้ว

tv + signage
ข่าวเทคโนโลยี

Signage TV สำหรับร้านค้า โรงแรม

คุณกำลังมองหา Signage TV อยู่หรือเปล่า Signage คือ ป้ายสำหรับการนำเสอนสินค้าและโปรแกรม ซึ่งมักจะใช้ทีวี LCD/LED ขนาดใหญ่มาเป็นตัวแสดง เราสามารถเห็น Signage ตามห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สนามบิน หรือแม้แต่โรงแรม ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้แสดงสินค้าหรือบริการ รวมทั้งอัพเดทโปรโมชั่นใหม่ๆ เพราะสามารถนำเสนอได้ทั้งรูปภาพ วีดีโอพร้อมเสียง ซึ่งทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้มาเยี่ยมชมได้มากเลยทีเดีย