mobile hotspot
ข่าวเทคโนโลยี

Mobile Hotspot คืออะไร

ทำความรู้จัก Mobile Hotspot ก่อนอื่นเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นกับคำ 2 คำนี้ จะขออธิบายแยกออกเป็น 2 คำ คือ คำแรก Mobile ซึ่ง ณ ที่นี้ หมายถึงอุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็น SmartPhone / Tablet / Notebook ส่วนคำว่า Hotspot จะหมายถึง บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย หรือที่เรารู้จักกันดีกับคำว่า Wi-Fi / Wireless