monopod
กล้องดิจิตอล

Monopod คืออะไร

อึกหนึ่งอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพ สำหรับนักถ่ายภาพ คงรู้จัก Tripods เป็นอย่างดี เพราะหมายถึงขาตั้งกล้อง ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหามือสั่นเวลาถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี ลักษณะของ Tripods มีขาตั้งกล้อง 3 ขา (คำว่า Tri หมายถึง 3) ดังนั้น ช่วยให้สะดวกมากในการถ่ายภาพ โดยไม่จำเป็นต้องใช้มือจับ แล้ว monopod หล่ะ อะไรคือ monopod แล้วดีกว่า tripods อย่างไร Monopod คืออะไร Mono หมายถึง 1 ดังนั้น monopod หมายถึง […]