nimh battery
ทิปการใช้เทคโนโลยี

ชาร์จเร็ว ชาร์จช้า อย่างไหนดีกว่ากัน

ทิปการชาร์จ ถ่านชาร์จประเภท NiMH ถ่านชาร์จประเภท  NiMH (Nickel Metal Hydride)  คือถ่านที่เราใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นถ่ายไฟฉาย หรือแม้กระทั่งกล้องดิจิตอล คำถามที่ผมมักได้รับคือ การชาร์จเร็ว ชาร์จช้า จะมีผลอะไรกับอุปกรณ์รวมทั้งแบตฯ หรือไม่ จริงๆ แล้ว มีผลอย่างยิ่งครับ แต่จะมีผลกับแบตฯ เป็นหลัก ไม่ได้มีผลกับอุปกรณ์ เพราะขณะชาร์จ เราจะต้องถอดแบตฯ และนำไปชาร์จกับแท่นชาร์จ