ISO
กล้องดิจิตอล

ตั้งค่า ISO ให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพ

ISO เรื่องที่ต้องรู้สำหรับนักถ่ายภาพ ความไวแสง หรือชื่อภาษาอังกฤษเต็มๆ คือ ISO Sensitivity หรือ ISO Speed ค่านี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องการให้แสงผ่านเข้ามายังกล้องที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การ International Organization for Standardization แต่จะมีความแตกต่างกันของกล้องที่ใช้ฟิล์ม กับกล้องดิจิตอล เนื่องจากเป็นคนละระบบกัน กล้องทั่วไปมีค่าความไวแสง หรือ ISO เท่าไหร่ กล้องโดยทั่วไปจะมีค่าความไวแสงระหว่าง ISO 100 ถึงประมาณ 1600 แล้วกล้องของคุณหล่ะ อยู่ในช่วงนี้หรือเปล่า  อย่างไรก็ตาม ISO ที่เห็นในปัจจุบันก็มีค่าที่สูงมากๆ จนไปถึง 3200 ก็เห็นมาแล้วเช่นกัน […]