one drive free online disk
Windows

เคล็ดลับ 3 วิธีในการใช้ OneDrive

OneDrive ของฟรี ทำไมจะไม่เอา สำหรับพื้นที่ฟรีบนโลกออนไลน์ OneDrive คือทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นของค่าย Microsoft ประกอบกับการรองรับการใช้งาน Microsoft Office ยิ่งทำให้น่าใช้งานมากขึ้นไปอีก และที่สำคัญ ถ้าคอมพิวเตอร์ของเรายังเป็น Windows อยู่ การใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ย่อมสามารถทำงานได้อย่างสะดวกอย่างแน่นอน บทความนี้จะมาแนะนำการใช้งาน OneDrive ให้เหมาะสมของแต่ละบุคคล

onedrive logo
ข่าวเทคโนโลยี

ทำความรู้จัก OneDrive

OneDrive คืออะไร ปัจจุบันโลกออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ค่อนข้างสะดวกกว่าแต่ก่อนมาก ความเร็วของอินเตอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตได้ด้วย ประกอบกับค่าใช้จ่าของเนื้อที่ในการจัดเก็บถูกลงมากๆ ดังนั้น การให้บริการพื้นที่ฟรีบนโลกออนไลน์จึงเกิดขึ้น  OneDrive ก็คือ บริการฟรีพื้นที่บนโลกออนไลน์ของบริษัท Microsoft  แค่สมัครมีบัญชีกับ Microsoft เท่านั้น