line-official-account-logo
ข่าวเทคโนโลยี

LINE@ เปลี่ยนไป

อ่านก่อน รู้ก่อน อาจรวยก่อน สำหรับผู้ใช้งาน LINE@ คงทราบดีว่า ประโยชน์ของ LINE@ มีอะไรบ้าง เพราะถือได้ว่า เป็นเครื่องมือทรงพลังอย่างหนึ่งในการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE สำหรับผู้ที่ต้องการมี LINE@ จะต้องมีบัญชี LINE ส่วนบุคคลก่อน เพื่อให้สามารถสมัครใข้งานได้