Post IG from PC
ทิปการใช้เทคโนโลยี

โพสต์ไอจี บนคอมพิวเตอร์

อินสตาแกรม อีกช่องทางการตลาดที่สำคัญ นอกเหนือจากการทำการตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook / LINE@ แล้ว ปัจจุบัน ไอจี (IG) หรืออินสตาแกรม (Instagram) เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจมาก อาจเป็นเพราะไอจี เน้นให้โพสต์ได้ทั้งรูปภาพและวีดีโอ ทำให้สื่อสารกับลูกค้าได้ดีกว่าข้อความ ช่องทางการสื่อสารไอจี โดยปกติ เราจำเป็นจะต้องมีการดาวน์โหลดแอป Instagram ลงทะเบียนเพื่อการใช้งาน ต่อมาไอจีมีการอนุญาติให้ใช้งานผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ได้ เพียงเข้าผ่านเว็บไซต์ instagram.com ก็สามารถเข้าไปค้นหา ไลค์ หรือแม้แต่คอมเมนต์ก็สามารถทำได้ ยกเว้น อยู่อย่างเดียวคือ ไม่สามารถโพสต์ได้ ลองคิดู ถ้าเราสามารถโพสต์ไอจี ผ่านคอมพิวเตอร์ อย่างทำให้สามารถทำอะไรได้มากกว่า และรวดเร็วกว่าปกติ […]