create-qr-code
ทิปการใช้เทคโนโลยี

ประยุกต์ใช้ QR Code แทนนามบัตร

จะดีไหม ถ้าไม่ต้องพิมพ์นามบัตร สำหรับคนทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การแนะนำตัวโดยการแลกนามบัตร ดูเหมือนว่าจะเป็นปกติและทำกันจนเป็นเรื่องธรรมดา บางครั้งนามบัตรที่ได้มา ก็อาถูกทิ้งหลังจากประชุมเสร็จ เหตุอาจเป็นเพราะสินค้าและบริการไม่เป็นที่ต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง  แล้วจะดีไหม ถ้าเราไม่ต้อง “พิมพ์นามบัตร”