microsoft outlook tips
Microsoft Outlook

Quick Parts คำสั่งน่าใช้บน Microsoft Outlook

Quick Parts คืออะไร เพื่อให้การพิมพ์จดหมายในอีเมลรวดเร็วขึ้น เราสามารถกำหนดคำหรือประโยชที่ใช้บ่อยๆ และบันทึกเก็บไว้ใน Quick Parts จากนั้น เมื่อเราต้องการใช้คำนั้นๆ เราก็สามารถเลือกแทรกในเนื้อหาของจดหมายได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์บ่อยๆ วิธีเหล่านี้ เราเรียกว่า Quick Parts  เป็นไงครับ น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ แถมยังลดปัญหาการสะกดคำผิดได้อีกด้วย เพราะก่อนบันทึกเข้า Quick Parts ก็ควรทำการตรวจสอบคำหรือประโยคให้ถูกต้องก่อน