Microsoft Word

ให้ Microsoft Word อ่านข้อความ

ให้คอมพิวเตอร์อ่านแทน พัฒนาการเรื่องการอ่านข้อความบนคอมพิวเตอร์ อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เชื่อว่า มีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่า ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อความในเอกสารของเราได้แล้ว แต่จะทำได้ดีขนาดไหน อ่านผิดถูกแค่ไหน หรือรองรับภาษาอะไรบ้าง ลองมาร่วมหาคำตอบได้จากที่นี่เลย