read mode MS Word
Microsoft Word

Read Mode คืออะไร ใน Microsoft Word 2013

เปิดอ่านไฟล์เอกสาร Word สำหรับผู้คุ้ยเคยกับโปรแกรม Microsoft Word เวลาเราต้องการเปิดเข้าไปอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสาร  ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับเวลาที่เราต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล  ซึ่ง Microsoft Word ทุกเวอร์ชั่นที่ผ่านมา ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างออกไป แต่สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Word ตั้งแต่ เวอร์ชั่น 2013 จะพบกับความสามารถใหม่ที่ช่วยให้เราสามารถอ่านไฟล์เอกสาร Word ได้ง่าย เช่นเดียวกับการเปิดอ่านหนังสือ