Samsung Galaxy logo
ทิปการใช้เทคโนโลยี

เจาะลึกเรื่องสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy

คู่แข่งสำคัญของ iPhone ถ้าพูดถึง iPhone เชื่อว่าทุกคนรู้จักดีกับรูปร่างหน้าตา และการออกแบบสมาร์ทโฟนที่ไม่เหมือนใคร รุ่นแต่ละรุ่น่ ก็มีไม่มาก คนส่วนใหญ่สามารถแยกแยะออกได้ไม่ยาก แต่ถ้าจะให้พูดถึง Samsung สมาร์ทโฟนค่ายเกาหลีที่โด่งดังไปทั่วไป ถ้าจะให้แยกแยะรุ่นต่างๆ คงเป็นได้ยาก เพราะแทบจะพูดได้ว่า มีทุกรุ่น ทุกขนาด ทุกราคาให้เลือก บทความนี้จะมาแนะนำและเจาะลึก สมาร์ทโฟนของค่าย Samsung ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละรุ่นมีหลักการในการเลือกซื้ออย่างไร แต่ละรุ่นมีชื่อย่อและความหมายอย่างไร ประวัติของ Samsung Galaxy สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy เริ่มมีการใช้ชื่อนี้ ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา มีหลากหลายรุ่น […]