Google sheets
ทิปการใช้เทคโนโลยี

ทดสอบ AI บน Google Sheets

Google Sheets คืออะไร สำหรับใครที่ยังไม่ทราบ Sheets หรือ Google Sheets ก็คือแอปที่พัฒนาโดย Google ที่สามารถใช้งานไดฟรีผ่านทาง Docs สำหรับรายละเอียดลึกๆ ให้ลองกลับไปอ่านบทความที่ผ่านมา เพียงแค่พิมพ์คำค้นหาว่า Google Sheets

Google Sheets logo
ทิปการใช้เทคโนโลยี

Google Sheets คืออะไร

ทำความรู้จัก Sheets บน Google Docs สำหรับใครยังไม่รู้จัก Google Docs ขออธิบายสั้นๆ ดังนี้ Google Docs ก็คือ App ที่พัฒนาโดย Google ที่ให้ใช้ได้ฟรีเพียงแค่มีบัญชี Gmail โดยใน App นั้น จะประกอบด้วย App ย่อยๆ ดังนี้ Docs, Sheets, Slides และ Forms