speed shutter
กล้องดิจิตอล

หลักการทำงานของ shutter speed

ความเร็วในการถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์ หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า Shutter Speed คำๆ นี้ อาจได้ยินค่อนข้างบ่อยสำหรับผู้ใช้งานกล้องทุกชนิด แต่หลายๆ คนยังไม่เข้าใจว่า ความเร็วชัตเตอร์ มีผลกับการถ่ายภาพอย่างไร ทำไมต้องเรียนรู้ด้วย ทั้งๆ ที่เราสามารถกำหนดแบบอัตโนมัติได้ เห็นหลายๆ คนบอกว่า การกำหนดความเร็วของชัตเตอร์จะมีผลกับความคมชัดของภาพที่ได้ จริงหรือ และการกำหนดความเร็วของชัตเตอร์ มีหน่วยเป็นอะไร และคำถามท้ายสุด เราควรจะกำหนดความเร็วของชัตเตอร์เท่าไหร่ถึงจะพอดี และได้ภาพที่สวยงามที่สุด ความเร็วชัตเตอร์ คืออะไร ความเร็วในการเปิด หรือปิดช่องรับแสงหรือชุดม่านชัตเตอร์ เพื่อเป็นการควบคุมในเรื่องของเวลาที่ให้แสงเข้ากล้อง นั่นเอง โดยปกติ ชุดม่านรับแสงนี้จะปิดอยู่ ถ้าเราเริ่มกดปุ่มเพื่อถ่ายภาพ ชุดม่านชัดเตอร์นี้จะเปิด […]