uv icon
กล้องดิจิตอล

ทำความรู้จักฟิลเตอร์ ยูวี

ยูวี ปัญหาที่ทำให้ภาพไม่สวยสมจริง Filter UVฟิลเตอร์ ยูวี (Filter UV) แปลตรงๆ ได้เลย คือ อุปกรณ์ในการช่วยลดแสงอุลตราไวโอเลต หรือแสงแดด ซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้มีความสีสรรใกล้เคียงเวลามองด้วยตาเปล่า ซึ่งจะเป็นการลดแสงสีฟ้า จากอุลตราไวโอเลตออก นอกจากนี้ผลพลอยได้ของฟิลเตอร์ ยูวี ก็คือ ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนจากเลนส์โดยตรง เนื่องจากฟิลเตอร์ ยูวีตามท้องตลาดมีมากมายให้เลือก ทั้งขึ้นภาพต่ำ จนถึงคุณภาพดีสุดๆ ดังนั้นการทำความรู้คุณลักษณะของฟิลเตอร์ ยูวี จึงเป็นสิ่งที่นักถ่ายภาพทุกคนต้องศึกษาให้ดี ฟิลเตอร์ ยูวี จะเห็นผลได้ชัดจากกล้องใช้ฟิล์ม ลักษณะของฟิลเตอร์ ยูวี (Filter UV) วัสดุทำจากแก้ว มีลักษณะภายนอกคล้ายเลนส์ […]