Excel Tips
Microsoft Excel

วิธี copy ข้อมูลบนชีต Excel เฉพาะที่มองเห็น

เรื่องง่ายที่ไม่ง่ายของ Excel สำหรับคนที่ใช้งาน Excel และต้องมีการทำ filter หรือ การทำ subtotal ของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ อาจจะเคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับผม ในเรื่องการคำนวณ หรือนับจำนวนบรรทัดว่า มีจำนวนเท่าไหร่ หลังจากที่มีการกรองข้อมูล (filter) เพราะถ้าเรา copy ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ข้อมูลที่ซ่อนก็จะมาด้วย