google voice search & typing
ข่าวเทคโนโลยี

ลองยัง ค้นหาข้อมูลบน Google ด้วยเสียง

ทิปนี้สำหรับคนชอบใช้พูด ชอบใช้เสียง อีกหนึ่งพัฒนาการเหนือคู่แข่งขันของ Google มาบัดนี้ Google สามารถรองรับการค้นหาด้วยเสียงได้แล้ว และที่สำคัญคือ สามารถพูดเป็นภาษาไทยได้ดวย อันนี้สิ พิเศษสุดๆ สำหรับคนไทย  นอกจากการค้นหาด้วยเสียง Voice Search แล้ว การพิมพ์ยังสามารถพิมพ์โดยการสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยเช่นกัน เราเรียกความสามารถนี้ว่า Voice Typing