รวมไฟล์ Excel เป็นหนึ่งเดียว

ความจำเป็นที่อาจเกิดขึ้นได้

Merge File

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม กรณีที่เราต้องการจะรวมไฟล์ใน Excel เป็นไฟล์เดียวกัน เราจำเป็นจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่า แต่ละคอลัมภ์ในแต่ละ sheet นั้น มีชื่อฟิลด์ (Field) ตรงกัน ทั้งนี้ เวลารวมไฟล์ จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และการรวมไฟล์ สามารถทำได้พร้อมกันหลายๆ ไฟล์

เตรียมตัวก่อนการรวมไฟล์

Merge File
 • สร้างโฟลเดอร์ และเก็บไฟล์ที่ต้องการรวมไว้ในที่เดียวกัน
 • ตรวจสอบแต่ละไฟล์ มีชื่อฟิลด์เดียวกัน (Header)
 • ถ้าชื่อไม่ตรงกัน จะไม่ทำการรวม


วิธีรวมไฟล์ (Merge File) ไฟล์ Excel

Merge File

Merge File

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel
 2. เลือก Blank Workbook
 3. คลิกเมนู Data 
 4. เลือก Get Data เลือก From File
 5. เลือก "From Folder"
 6. เลือก Folder ที่เก็บไฟล์ คลิก Open
 7. คำสั่ง "Combine" ด้านล่าง เลือก "Combine & Load" 
 8. Display Option เลือก Sheet1
 9. คลิก OK
ข้อเน้นย้ำ กรณีที่ไฟล์ที่รวมกัน มีชื่อคอลัมภ์ หรือฟิลด์ที่ไม่ตรงกัน จะไม่สามารถรวมกันได้ แต่จะรวมเฉพาะฟิลด์ที่มีชื่อเดียวกันเท่านั้น  นอกจากนี้ จะมีฟิลด์แทรกขึ้นมา เป็นชื่อของแต่ละไฟล์ที่ถูกรวมกัน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ