วิธีบริหารจัดการดิสก์

แหล่งจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

Disk Management

วิธีการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ โดยปกติเราสามารถจัดเก็บบนดิสก์ในคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นดิสก์ Drive C หรือ D ทั้งนี้ ขึ้นกับกาบริหารจัดการดิสก์ของแต่ละบุคคล บางคนอาจไม่มีการแบ่งดิสก์ ใช้ Drive C เพียงอันเดียว แล้วข้อดี ข้อเสียคืออะไร

แบ่งดิสก์เป็น 2 Drive ดีหรือไม่

Two Disks
มี 2 ดิสก์ และ 4 Drive (Drive C, D, G และ H)

จริงๆ แล้ว การใช้งานคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว โดยปกติจะมีดิสก์อย่างน้อย 1 ลูก แต่ถ้าดิสก์มีขนาดใหญ่ประมาณ 512 หรือ 1TB ขึ้นไป แนะนำให้แบ่งเป็น 2 Drive (Drive C และ D) ขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดปัญหาไวรัสที่อาจทำลายข้อมูลทั้งหมด หรือเป็นการป้องกัน กรณีดิสก์เกิดความเสียหาย 

วิธีแบ่งดิสก์บน Windows

เราสามารถแบ่งดิสก์ย่อยๆ ได้ เพียงแค่ใช้โปรแกรมที่มากับระบบปฏิบัติการ Windows ชื่อ "Disk Management" เวลาค้นหา อาจพบชื่อ "Create and format hard disk partitions" (Windows แต่ละเวอร์ชั่น อาจเรียกชื่อต่างกัน)

เริ่มต้นที่ช่อง Search ของ Windows พิมพ์คำว่า "Partitions"  จากนั้นเลือก "Create and format hard disk partitions" จะพบหน้าต่าง "Disk Management"

Disk Partition
  1. วางเม้าส์ ที่ Disk 1 และคลิกขวา
  2. คลิกเลือก Shrink Volume
  3. กำหนดขนาดของดิสก์ (แนะนำให้แบ่งครึ่ง)
หลังการยืนยัน โดยการกดปุ่ม "Shrink" จะมีการแบ่ง Disk จะได้ผลลัพภ์ดังภาพประกอบของ Disk 1 ดั้งนี้

Disk 2 Volume

จากนั้น จะพบว่า Disk 1 มีการแบ่งออกเป็น 2 ช่อง  Drive G มีขนาด 237.42 GB  (สามารถใช้งานได้ทันที) ส่วนที่เหลือ 228.33 GB ให้เราทำการสร้าง Volumne ขึ้นมา และทำการ Format อีกครั้ง จะได้ Drive H ซึ่งจะไม่ทำตอนนี้ก็ได้ แต่เราสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาสหรือได้แล้ว

New Volume

ให้วางเม้าส์ที่ช่อง Unallocated คลิกขวา เลือก "New Simple Volume" จากนั้น ก็คลิก Next ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง ถึงปุ่ม "Finish" และรอจนกระทั่งมีการ Format และหน้าจะก็จะแสดงดิสก์ลูกใหม ที่ได้ Drive H ขึ้นมา  (Drive ที่เกิดขึ้น อาจแตกต่างไปบ้าง ทั้งนี้แล้วแต่ละคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่องที่มีการกำหนด Drive ไว้ก่อนหน้านี้

NTFS ย่อมาจาก New Technology File System คือระบบไฟล์ประเภทหนึ่ง ที่นิยมใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows รองรับการเก็บไฟล์ทุกๆ ขนาด เป็นไฟล์ที่แก้ไขปัญหาไฟล์ FAT32 ซึ่งมีข้อจำกัดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 4GB

กรณีต้องการดิสก์ ที่สามารถนำไปใช้งานได้กับเครื่อง mac แนะนำให้ทำการ Format Disk เลือกหัวข้อ File System เป็น "exFAT" แทน "NTFS" (ไฟล์ระบบ NTFS ไม่สามารถแก้ไขไฟล์บนระบบปฏิบัติการ Mac ได้

exFAT คือระบบไฟล์ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง Windows และ Mac ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของไฟล์ที่เกิน 4GB ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ แต่ที่พบข้อ ไฟล์ exFAT ไม่รองรับการใช้งานบนสมาร์ททีวี กรณีที่เราต้องการแสดงผลรูปภาพ หรือวีดีโอบนทีวีขนาดใหญ่

การแบ่งดิสก์ สามารถทำได้ แม้จะมีข้อมูลอยู่ก็ตาม แต่ข้อควรระวังคือ Drive ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว โดยเฉพาะ Drive C ที่มีโปรแกรม Windows ติดตั้งอยู่ การจะแบ่งดิสก์ เราจำเป็นจะต้องกำหนดให้ Drive มีขนาดใหญ่กว่าข้อมูล เพราะถ้าเล็กกว่า อาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้เช่นกัน 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ